Română (România)Español (Es)English (United Kingdom)French (Fr)


Persoane fizice

Formularul 230

Puteți sprijinii Asociația AIDE SANTE, direcționând 2% din impozitul datorat statului pentru veniturile realizate din salarii în anul trecut. Dacă aveți domiciliul fiscal în România, formularul se depune la autoritatea fiscală teritorială în raza căreia aveți domiciliul stabil, până la data de 25 mai a.c.
Dacă nu, trebuie sa depuneți declarația la autoritatea fiscală teritorială în raza căreia se află sursa de venit. Pașii pe care vă rugăm să îi urmați pentru a contribui într-o oarecare măsură la realizarea proiectelor inițiate de Asociația noastră sunt:

1. Solicitați fișa fiscală de la angajator – dacă sunteți salariat;
2. Completați cererea tip: Formularul 230 pentru veniturile din salarii. Pentru completarea formularului sunt necesare următoarele date:
• Denumire entitate nonprofit: ASOCIAȚIA AIDE SANTE
• Cod de identificare fiscală: 14717952
• Cont bancar: RO87 RNCB 0066 1127 5897 0001, deschis la Banca BCR SA, B-dul Regina Elisabeta nr.5, sector 3
3. Depuneți sau expediați prin poștă, cu confirmare de primire, formularul completat, la Administrația Financiară (organul fiscal de domiciliu).

Dacă nu cunoaşteţi suma corespunzătoare a 2% din impozit, nu vă faceți griji, suma va fi calculată de către organele fiscale.

Formularele de decărcat au deja completate datele Asociaţiei AIDE SANTE.

>> Descarcă Formular 230 completat cu datele de identificare fiscală ale Asociației AIDE SANTE

Dorim pe această cale să mulțumim în mod special tuturor celor care în anii 2009, şi 2010 au hotarat să direcționeze 2% din impozitul plătit către stat, Asociatiei AIDE SANTE, susținând astfel proiectele inițiate de echipa noastră.

La începutul anului 2012, în cadrul ședinței Adunării Generale, membrii Asociației au hotărât ca această sumă să fie utilizată în cadrul proiectului “Manifestul Vocației”.


Formularul 200

Dacă realizați pe lângă salarii și alte venituri, de exemplu: venituri din chirii, drepturi de proprietate intelectuală sau activități agricole și dumneavoastră puteți direcționa până la 2% din impozitul pe venitul anual către organizații non-profit. Pentru a direcționa cei 2% trebuie să completați rubrica corespunzatoare (Secțiunea. III) din formularul 200 și să îl depuneți până la 25 mai, în anul următor celui pentru care se completează. Daca nu cunoasteți suma corespunzătoare a 2% din impozit, nu va faceți griji, suma va fi calculată de către organele fiscale. Plata sponsorizării către organizațiile non-profit se face de către autoritățile fiscale.

Dacă aveți domiciliul fiscal în România, formularul se depune la autoritatea fiscală teritorială în raza căreia aveți domiciliul stabil. Dacă nu, trebuie sa depuneți declarația la autoritatea fiscală teritorială în raza căreia se află sursa de venit.

>> Descarcă Formular 200 completat cu datele de identificare fiscală ale Asociației AIDE SANTE